• 21 Ocak 2021 05:56
article

İsmail Heniyye'den Ensarullah Hareketi'ne Takdir ve Tebrik Mektubu

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, Filistin davasına verdiği destek ve rolünden dolayı Yemen Ensarullah hareketine takdir ve teşekkürlerini sunan bir mektup gönderdi.

 
 
ENSARULLAH SİYASİ BÜROSU BASIN AÇIKLAMASI
 
Bismillahirrahmanirrahim
 
Ensarullah siyasi bürosuna, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’ın siyasi bürosundan bir mektup ulaştı.
 
Mektupta Hamas Siyasi Büro Başkanı Dr. İsmail Heniyye, liderlik ve halk bazında tüm Yemen halkına sonsuz selam ve takdirlerini ifade ederek, onların Filistin davasının zaferindeki rolünü övdü.
 
Heniyye, Siyonistlerin Filistin halkına, toprağına, haklarına ve mukaddesatına karşı yükselttiği tansiyona değinerek, Siyonistlerin Batı Şeria, Kudüs ve Ürdün Vadisi’ni Siyonist mücrim rejime ilhak etme çabalarına vurgu yaptı.
 
Mesajında Heniyye, Arap ve Müslüman alemi halklarıyla tüm dünya özgürlerini yoğunlaştırışan bu zulme karşı durmaya çağırdı.
 
Buna karşılık Ensarullah siyasi bürosu, son toplantısında Filistin davasındaki sabit duruşlarını vurgulayarak, Filistin davasının ümmetin merkezi meselesi olduğunu, işgalci ve gasıp rejime karşı Filistin direnişine sabit desteğini ifade etti. Gasıp-Siyonist rejime karşı bu adil ve şerefli duruşun din ve akideyi temsil ettiği vurgulanırken, bunun unutulması ve terk edilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.
 
Yemen halkının, Filistin halkına ve ümmetin mukaddesatına destekteki öncü ve açık rolüne değinilirken, Ensarullah liderliğinin Filistin davasına verdiği önem ve lider Seyyid Abdülmelik Bedreddin El-Husi’nin Suudi Arabistan hapishanelerinde bulunan Hamaslı mücahitlerin serbest bırakılmasıyla ilgili girişim hatırlatıldı.
 
Hamaslı Mücahitlerin serbest bırakılmasına karşılık, Suudi askerlerin serbest bırakılması Filistin davası ve mücahitlerine güçlü yönelişin bir belirtisi olduğu ifade edildi.
T
oplantıda, Yemenli tüm resmî kurumların yanı sıra parti ve halk kesinlerinin Filistin davasına destek olmak için ciddi ve aktif rol üstlenmeleri için çağrı yapılırken, bu konuda yerel ve bölgesel çabaların önemine işaret edildi.
 
Filistin davasına yönelik cehalet ve umursamazlığın Siyonist rejimle işlenmiş ortak bir cürüm gibi olduğu belirtilirken, bunun siyonist projeye hizmet eden açık bir boyun eğiş olduğu bildirildi.
 
Ensarullah Siyasi Bürosu
11 Temmuz 2020
 
KUDÜS HABER AJANSI